Zásady důvěrnosti

1. Všeobecná informace

Důvěrnost Vaších údaj z osobním charakterem jest jednou z hlavních starosti společnosti SC ONLINESHOP SRL (společnost s ručením omezením) z sídlem v Strada Olteniei, nr. 26A, 610206, Piatra Neamt, Rumunsko, jako operátor údaj.   

Myslíme že jest důležité chránit Vašu důvěrnost a byt otevřením o způsobe využiti Vašich osobních údaj. 

Tento dokument má úlohu poinformovat vzhledem do přepracování Vašich osobních údaj a také s ohledem tohoto řízení veš shodě s Všeobecním nařízením za ochranu údaj (“GDPR“) – Nařízení ES č. 629/2016) a místní platní zákonodárstvím, v případě využití internet stránky www.mypni.cz.

 

2. Zásady ochrany údaj

- Sbíraní osobních údaj budě udělaná jen v specifikovaných účelech, kteří mají byt zřejmých a zákonných. 

- Osobní údaje budou přesných a tamhle kde jest potřebné aktualizované.

- Vypracovaní osobních údaj udělá se v zákonným, správným a průhledným způsobe.  

- Všechny osobní údaje budou důvěrně schráněné důvěrně a registrované takovým způsobem který zabezpečí potřební bezpečnost.    

- Osobní údaje nebudou distribuovaní třetím osobám jen v případě že to jest potřebné za účel nabízení služeb ve shodě z dohodami.

 

3. Kategorie přepracovány osobních údaj

Osobní údaji znamená jakýkoliv informace, kterou lze byt vázaná do fyzické osoby, která jest identifikovaná anebo lze byt identifikovaná (osoba podmět). Osobní údaji obsahují všichni bezprostředních anebo prostředních údaj (tj. využité v svazku z jinými údaji) týkající se osoby podmět, jak jsou jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail adresa, telefon atd.

 

Osobní údaje sbíraným společnostem ONLINESHOP SRL (společnost s ručením omezením) lze klasifikovat v následujících kategoriích:         

- klient – budeme přepracovat vašich údaj s osobním charakterem, jak jsou: jméno, příjmení, e-mail adresa, adresa za fakturovaní, adresa za dodávaní, údaje o způsobe využiti mo.ro a také jiné kategorie údaj kterých bezprostředně sdělíte v svazku s stvořením účtu uživatele, pří objednávky přes mo.ro anebo jiným způsobem vynikajícím od využití adresu mo.ro.                     

- návštěvník – budeme přepracovat vašich údaj s osobním charakterem, kterých bezprostředně sdělíte v svazku s použitím formuláře za otázky anebo žaloby, kdy vyplníte formulář.   

- žadatel zaměstnaní pří SC ONLINESHOP SRL (společnost s ručením omezením), v jakosti kandidáta, vcházejíc do oddílu „Cariere disponibile“ (Volní postavení) na mo.ro, budeme přepracovat vašich údaj s osobním charakterem, kterých sdělíte pro tohoto účelu, jako jsou jméno, příjmení, e-mail adresa, telefon, zkušenost a jakýkoliv jiné údaje obsahovaných v listinách kterých uvádíte v tým oddílu.    

- Kontaktní osoba Partnera anebo potenciálního partnera – budeme přepracovat Vašich kontaktních údaje, jako jsou jméno, příjmení, e-mail adresa, telefon v svazku s uzavíráním smlouvy anebo rozvíjení smluvního vztahu s partnerem anebo potenciálním partnerem.        

  

Dodávání údaj v tomto případě jest dobrovolné. Odmítnutí dodávat údaje za tento účel nebude mít nepříznivých následky pro Vás. Přepracování údaj za tento účel má jako podstavu Váš souhlas, jestli vybíráte dát souhlas.   

 

4. Účel sbíraní osobních údaj a jich použití

Účel sbíraní osobních údaj a jich použití společnostem SC ONLINESHOP SRL (společnost s ručením omezením) jest dobře provedení smluvního vztahu mezi stranami.

Za vyplnění zákonných závazků, vynikajících za SC ONLINESHOP SRL (společnost s ručením omezením) v podmínkách vykonaných, daňových závazků a také pří povinným archivováním, Váši osobní údaje budou použité následujícím způsobem: 

- za převzetí, prohlášení platným, odesíláni a fakturování udělané objednávky, Vaše informovaní za stav objednávky, zrušení objednávky, organizovaní vracení objednaných výrobků a také za administrace výrobků v záruky;        

- informování klientů / kupujících o stavu jich účtu, řešené jakýkoliv otázek týkajících objednávky, také za nakupované a /anebo zboží a /anebo služeb;   

- pro činnosti marketingu, respektive pro vyslaní přes prostředků pro vyslaní na vzdálenost (e-mail, SMS) obchodních zpráv vzhledem výrobků a služeb nabízených přes SC ONLINESHOP (společnost s ručením omezením) 

-  vyslaní news-letter a/anebo periodické přes elektronické poště (e-mail, SMS), jen v případě, kdy zaměřená osoba dala jasné svůj souhlas;  

- tržištní výzkum, dozor prodejů a chovaní klienta/ kupujícího;   

- pro řešení žalob, stížnosti;  

- pro účelů a podstav v svazku s daňovými a hospodářských povinnosti.

 

Také SC ONLINESHOP (společnost s ručením omezením) lze předávat údaje osobního charakteru klienta do jiných partnerských společnosti, ale jen na podstavě  závazku těch společnosti a jen do účelů za kterých zaručuje že této údaje jsou chráněné v bezpečných podmínkách a že dodávání těch osobních údaj se uděluje ve shodě s platném zákonodárstvím, to znamená dodavatelem služeb kurýrů, dodavatelem služeb marketingu, zajistitele, dodavatele služeb/ bankových placení, nabízených od společnosti s kterými  můžeme rozvíjet společní programy nabízení na tržišti zboží a služeb.                

 

Informace klienta s osobním charakterem můžou být dodáváni také Prokuraturou, od policie, od soudních instancích a jiných odpovědných orgánů státu, na podstatě a v mezích legálních ustanovení a jako důsledek formulovaných žádosti.           

 

5. Trvanlivost přepracování s bezpečnost údaj

SC ONLINESHOP (společnost s ručením omezením) bude využit osobních údajů jen pro účelu za kterého byly sbíraní a bude uskladňovat údaje jen pro jeden od výše uvedených účelu za kterého byli sbíraní anebo za období času předvídaného za podobných operace.  Dostup do údaj jest přísné omezený do období předvídaného v legálních ustanovení. Dostup do osobních údaj jest přísné omezený do autorizovaného personálu.        

 

V případě že jste klientem, budeme přepracovat Vaších údaje na cely okres smluvních vztahů a také později ve shodě z vnějším politikou SC ONLINESHOP (společnost s ručením omezením), respektive na trvanlivosti potřebným za vyplnění legálních povinnosti, které jsou naším úkolem (na příklad v případě ospravedlňujících a účtových listin za kterých rok schránění byl ustanovený zákonem na 10 let od dne ukončení finančního roku za kterého byly sestavení).       

 

V případě že jste klientem a uplatňujete právo škrtnutí účtu uživatele, tlačením knoflíku “škrtnutí – Stergere“, my budeme tlumočit to jako Váš výběr nedostat dále obchodních zpráv kterým byste byly obeznámený o výrobcích a služeb nabízených přes mo.ro. V tým případě, jestli vybíráte škrtnut účet uživatele, my ne pošleme Vám víc zprávy e-mail a SMS. Přesto chceme Vás informovat, že škrtnutí nebude mít jako automatický účinek škrtnutí Váších údaj s osobním charakterem. V případě, že chcete aby Vášu osobní údaje s osobním charakterem nebudou víc přepracované anebo chcete škrtnout údaje, lze uplatňovat práva specifikovaných v bodě VI níže. V případě že chcete škrtnout účet, ale na účtu má aspoň jedna aktivní objednávka, žádost pro škrtnutí účtu lze registrovat jen po dodávání výrobků a ukončení poslední aktivní objednávky.

 

Údaje s osobním charakterem dodávaných od strany SC ONLINESHOP (společnost s ručením omezením) lze přenést jen do států Evropské Unie.

 

SC ONLINESHOP (společnost s ručením omezením) bude uplatňovat a bude udržet adekvátních technických opatřeni, aby zachránit údaje proti náhodného zničení anebo ztráty, zkažení, prozrazení anebo neautorizovaný přístup, zvláštně kdy přepracování předpokládá přenos údaje přes sítě a také proti jakýkoliv jiných forem neprávního přepracování.               

 

6. Jakých práv máte

V svazku s tem přepracováním osobních údaj, jestli vybíráte nabízet Váš souhlas, budete mít následných   práva ve shodě s Obecným Nařízením vzhledem ochrany údaj:

- právo přístupu;

- právo opravování anebo škrtnutí údaj s osobním charakterem; 

- právo žádat restrikce pro přepracování údaj s osobním charakterem; 

- právo přenosnosti údaj;

- právo stavět se přepracování údaj s osobním charakterem které se týkají jeho; 

- právo obrátit se justice a Nacionální Autority za Dozor Přepracování Údaj s Osobním Charakterem;  

- právo nebýt předmětem automatického procesu přijatí usnesení.

 

Za uplatňování těch práv lze představit písemný žádost, datované a podepsané do SC ONLINESHOP (společnost s ručením omezením), začínajíc od 25 května 2018 za jakýchkoliv otázek anebo nespokojenost v svazku z přepracováním osobních údaj i můžete obrátit se našemu vedoucímu pro přepracováni údaj přes e-mail: protecţ[email protected].

 

Pro schránění aktualizování osobních údaj, doporučujeme uživatelům informovat nás pro jakýkoliv změnu anebo nesoulad.

 

7. Závěrečné notifikace               

V nepravděpodobním případě kdy uživatele služeb ONLINESHOP SRL (společnost s ručením omezením) trpěli jsou škody z důvodu porušení práv v souhlase s politikou chránění osobních údaj a naši společnost nepojednala stížnost odpovídajícím způsobem, ti májí možnost vyslat stížnost do výše autority (ANSPDCP).        

Te výše představené politiky lze periodický aktualizovat, na přiklad posle modifikace mezinárodní anebo vnitřní zákonodárství. V případě že budou modifikace tohoto materiálu, klienty budou uvědomení přes e=mail anebo přes web site, před vstoupení v platnost.   

Podporujeme klientů periodický prověřit této stranici, aby být informování o nej nových novosti vzhledem našich praktik důvěrnosti.

 

Přes čtení dokumentu jste poznamenány o novostech a také že práva jsou garantovaná zákonem té povinnosti před vstoupení, respektive práva předvídané zákonem, právo do informace, právo přístupu do údaj, právo zásahu, právo de opozici, právo nebýt podřízeným individuální usnesení, právo obrátit se do justice v případě porušení práv, garantováních Zákonem 677/2991 pro ochranu údaj osob o přepracováni údaj s osobním charakterem a svobodní pohyb těch údaj, a také Nařízení EU , týkající se č. 679/2016.