Pravidla pro vrácení a vrácení peněz

Postup RMA ONLINESHOP SRL
(Return Merchandise Authorization)

Drazí zákazníci,
Za účelem poskytování nejlepších služeb zákazníkům se návrat produktů do ONLINESHOP SRL provádí pouze vyplněním online formuláře RMA: http://rma.pni.ro.

Produkty, které je možné vrátit, jsou produkty se záručním listem vydaným ONLINESHOP SRL.

Podle článku č. 9 odst. 1 nařízení vlády č. 34 ze dne 12. června 2014 o právech spotřebitele, máte právo bezplatně vrátit zakoupené výrobky bez uvedení důvodů do 14 dnů ode dne, kdy jste se stali majiteli těchto produktů.

Vrátíme vám veškerou částku, kterou jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení, s výjimkou dodatečných nákladů způsobených skutečností, že jste zvolili jiný způsob doručení, než je námi nabízený typ doručení, bez zbytečného odkladu a v každém případě bez později než 14 dnů ode dne, kdy se do vlastnictví vámi vráceného produktu dostáváme.

Lze vrátit:
 - výrobky do 14 dnů od získání do vlastnictví
- výrobky v záruce
- výrobky mimo záruční dobu (náklady na vrácení zboží hradí zákazník)
- nefunkční produkty během prvních 24 hodin po zakoupení (musí být přiložena kopie faktury)
- produkty dodané omylem společností ONLINESHOP SRL

Postup, který je třeba dodržet:

Krok 1: Zákazník vyplní online formulář http://rma.pni.ro
Po vyplnění formuláře obdržíte automatický e-mail s číslem RMA a štítkem připraveným k tisku.

Krok 2: Připravte balíček, který bude obsahovat produkt v původním obalu, pokud možno zabalený, spolu s veškerým příslušenstvím (je zakázáno lepit štítek AWB nebo jiné štítky nebo škótovat na původní obal). Přidejte kopii faktury a záruční list vystavený společností ONLINESHOP SRL.
Na vnější stranu obalu nalepte štítek přijatý e-mailem nebo ručně napište na viditelné místo číslo RMA.
Vezměte prosím na vědomí, že zásilky přijaté bez čísla RMA budou vráceny na náklady zákazníka s prohlášením „chybějící číslo RMA“.

Krok 3: Provozovatel ONLINESHOP SRL analyzuje požadavek RMA a pošle kurýrovi vyzvednutí balíčku ze zadané adresy.

U produktů v záruce uhradí náklady na dopravu společnost ONLINESHOP SRL.

Požadavky RMA zpracováváme následovně:

  • formuláře vyplněné v pracovní den - požadavek zpracováme do 15:00 téhož dne
  • formuláře vyplněné po 15:00 nebo v neobchodní den - zpracováváme požadavek následující pracovní den.
 
Pozor! Vrácené výrobky musí být řádně zabaleny, aby nedošlo k poškození během přepravy. Na původní obal je zakázáno lepit štítek AWB nebo jiné štítky nebo lepit.