Pravidla a podmínky

Společnost ONLINESHOP S.R.L. (společnost s ručením omezením), právní osoba rumunské národnosti, má sociální sídlo v Piatra Neamt, Oltenien nr. 26A, pořadové číslo v Obchodním rejstříku J27/513/2004 a jediný kód daňové registrace RO16306031.

 

1. Smluvní listiny

Přes registrace objednávky na internetu, kupující souhlasí se s formou sdělení (telefonické anebo přes e-mail) s kterou ONLINESHOP S.R.L. (společnost s ručením omezením) vykoná obchodní operace.

Notifikace, dosáhnutá kupujícím posle vykonaní objednávky má úlohu informace, a ne představuje schvalovaní objednávky. Notifikace jest udělaná elektronické (e-mail) anebo telefonické.                  

Pro ospravedlněných důvodů, ONLINESHOP S.R.L. (společnost s ručením omezením) rezervuje sobě právo změnit množství zboží v objednávky, Jestli změní množství zboží v objednávky, bude oznámit kupujícího na e=mail adresu anebo telefonické na telefon sdělený pří objednávce i bude vrátit zaplacenu cenu.          

Smlouva se považuje jako uzavřená mezi ONLINESHOP S.R.L. (společnost s ručením omezením) a kupujícím od okamžiku přijmu kupujícím, přes elektroniku poštu, notifikace vyslaná objednávky.

 

2. Fakturovaní – Placení

Ceny zboží poukázaných na internetu  www.mypni.cz obsahuji PDV ve shodě s platným zákonodárstvím.

Cena a způsob placení jsou specifikováni v každé objednávce. ONLINESHOP S.R.L. (společnost s ručením omezením) bude vydat kupujícímu fakturu za dodávaných zboží, povinnost kupujícího jest dodávat všechna potřební informace pro vydaní faktury ve shodě s platným z8konodařstvím.

Pro pravidelné sdělení faktury na objednávku, kupující má povinnost aktualizovat svoje údaje u účtu anebo na www.mypni.cz každý raz kdy to jest potřebné a hledat každý raz informace a listiny pro každé objednávky, existujících na účtu.

 

3. Dodávaní zboží

ONLINESHOP S.R.L. (společnost s ručením omezením) zavazuje se dodávat zboží v systému dveře do dveře do kupujícího.

Prodavač bude zajištovat odpovídající balení zboží a bude zajištovat vyslaní doprovázejících listin (daňová faktura a osvědčení záruky vydaný prodavačem anebo dodavačem za kupované zboží).

Informujeme Vás že pří koupě nového výrobku, na žádost kupujícího, distributoři jsou povinný převzít DEEE (odpady elektrického a elektronického zařízení), v systému „jeden na jeden“, bezplatně, v stejných podmínkách jak pří dodávání nového výrobku, jestli zařízení jest ekvivalentního typu a vykonala stejné funkce jako novo dodávání zařízení.          

            

4. Záruky

Za všichni zboží dodávaných od ONLINESHOP S.R.L. (společnost s ručením omezením) se uplatňuju podmínky záruk ve shodě s platným zákonodárstvím a s obchodní politiky výrobců. Výrobky jsou novy, v originálním balení a pocházejí od autorizováních zdrojů od každého výrobce.

V případě výrobků, vyhlášeních jako vadných v období záruky musí se postupovat jak jest ukázané v podmínkách záruky.       

Neexistence osvědčení pro záruky musí být sdělené v 48 hodin od recepce zboží na adres [email protected].

Poznámka: Nevyrobíme servis a montáž pří bydliště klienta. 

 

5. Přenos vlastnictví nad výrobkem

Vlastnictví nad výrobkem bude přenesené pří dodávce, posle vykonaní platy kupujícím v místě ukázaným v objednávce (dodávání znamená podpis příjmu převozní listiny přinesená kurýrem).  

 

6. Přepravování údaj s osobním charakterem

Ve shodě s požadavkům Zákona č. 677/2001 za ochranu osob vzhledem do přepracování údaj s osobním charakterem a do volního oběhu tech údaj, pozměněna a doplňována, ONLINESHOP S.R.L. (společnost s ručením omezením) má povinnost řídit údaje v podmínkách bezpečnosti a jen pro specifikovaných účelů, to jest údaje, které jste nám sdělili. ONLINESHOP S.R.L. (společnost s ručením omezením) jest vepsaná do Rejstříku evidence zpracujících údaj s osobním charakterem pod č. 18650.

Účel sbíraní údaj jest dobře informování klienta o stavu jich účtu, informování kupujících o stavu objednávek, hodnocení nabízeních výrobků, komerční činnost za promoci výrobků, marketing, reklama, správní činnost, vývojní činnost, činnost pro výzkum tržišti, statistika, pronásledování prodejů a zachování klientů.

Přes vyplnění údaj v formuláře pro stvoření účtu a/anebo objednávky, kupující vyhlašují a bezpodmínečně schvaluji zahrnování osobních údaj v databáze ONLINESHOP S.R.L. (společnost s ručením omezením) a se souhlasí že té údaje budou skladované, využité a přepracováné od strany ONLINESHOP S.R.L. (společnost s ručením omezením) .       

Informace klienta s osobním charakterem můžou být dodáváni také Prokuraturou, od policie, od soudních instancích a jiných odpovědných orgánů státu, na podstatě a v mezích legálních ustanovení a jako důsledek formulovaných žádosti.